با توجه به آن‌که انقلاب در تئوری و بیان دلیل ضرورت تشکیل حکومت اسلامی، وام دار دانشمندان دین است، پس همانان باید بعد از تشکیل آن، حکم الهی را همه‌ی جوانب این حکومت بررسی و تبیین نمایند و اگر در این جهت کوتاهی نمایند، در پیشگاه خدای متعال مسئول خواهند بود و البته خیانت علمی هم خواهد بود؛ چرا که از وظیفه‌ی خود که باید آن را انجام می‌دادند و مسئولیت آنان بود، دست کشیده‌اند و کوتاهی کرده‌اند و به عهد خود که بیان حکم الهى بوده است، وفادار نبوده‌اند و اگر کشور بدان امر نیازمند باشد و بیان آن در توان آن‌ها باشد و دریغ نمایند، خیانت به وطن خواهد بود.


امام خمینى (ره): مراجع دین گذشته مسئول هستند و اگر شما(علما) زبان  به حکم الهى نگشایید و از دین دفاع نکنید مسئول خواهید بود و مورد پرسش[الهى] قرار خواهید گرفت. (١)


پی‌نوشت:

۱) صحیفة الامام، الجزء ١، الصفحة ٢٨٤