استقامت، مراحلی دارد و آن‌چه در این نظام باید هم در مسئولان و هم مردم وجود داشته باشد، استقامت در مراحل بالای آن است؛ چرا که این نظام تنها نظامی است که بر پایه‌ی رأی قریب به اتفاق مردم و البته نشأت گرفته از دین است که خواهان حقیقت و یاری مظلومان است و عملاً پایبند به آن است؛ به همین جهت مخالفانی از ابرقدرت‌های جهان دارد و همیشه سعی در مانع شدن نظام اسلامی در تحقق هدف‌های خود است؛ چرا که با منافع آنان در تعارض است؛ به همین دلیل آن استقامت مطلوب، استقامت در درجات بالا در مسئولین و مردم است.


امام خمینی (ره): استقامت را در کارهای خود بیشتر از این ادامه دهید و ما هم ثابت قدم هستیم و خطری که دین را تهدید می‌کند، قابل سکوت کردن نیست؛ لذا مردم باید جدیت نشان دهند و تا این فتنه خاموش شود. (۱)


پی‌نوشت:

۱) صحیفة الامام، الجزء١، الصفحة ١١٢