هر چند این نظام را امام خمینى (ره) و پیروان ایشان از مردم، محقق نمودن‌اند ولی این بدین معنا نیست که مردم دیگر وظیفه‌ای در قبال نظام اسلامی بعد از تحقق آن ندارند؛بلکه مردم مسئولیت نظارتی دارند و در صورت دیدن امری مخالف هدف‌های انقلاب باید با زبان و کلام بیان و در صورت تأثیر نداشتن باید با حرکت‌های مسالمت آمیز و قانونی به مسئولین و انحراف از هدف‌های انقلاب تذکر داد.

امام خمینی (ره): ما کما کان با زبان مطالبه‌گرانه سخن خواهیم گفت و خدا نکند که از مردم بخواهیم که کاری کنند و شما می‌دانید که چه در این صورت چه خواهد شد. (۱)

پی‌نوشت:
۱) صحیفة الامام، الجزء١، الصفحة ١١٣