اتحاد امرى است فطرى که هر انسانى که ذهن مشوشى نداشته باشد به آن اعتراف خواهد کرد؛ به همین جهت اگر دو نفر، جایى را براى مسافرت، انتخاب مى‌کنند، با هم متحد می‌شوند و برای رسیدن به هدف خود، با هم همکاری می‌کنند و از علاقه‌ها و سلیقه‌های خود دست نمی‌کشند بلکه همه‌ی آن‌ها را دارا هستند جز اینکه بنا به مصالحی که مشترک است بین دو نفر، هم‌دیگر را رعایت و به هم احترام می‌گذارند. (۱)


پی‌نوشت:

۱) فی‌مدرسة الشیخ بهجت (ره)، الجزء١، الصفحة ٣٠١