حکومت اسلامى که تکوُّن یافته از سختى‌های مردم است، باید انتقادپذیر باشد و البته انتقادها باید مؤدبانه و عالمانه باشد و باید توجه داشت که انتقاد گاهى عملى است و گاهى کلامى است؛ امام خمینى (ره) در عین اینکه عملاً به حکومت وقت و نظام شاه انتقاد مى‌کردند، کلامی و با شیوه‌های مختلف اعتراض و نقد خود را ابلاغ می‌کرد، از راه‌های مختلف؛ در نهایت باید اعتراض را ابلاغ کرد تا از انحراف جلوگیری کرد.

امام خمینی (ره): ... شخصاً به شاه نامه نوشتم تا فرمانی مبنی بر الغای.... در روزنامه‌ها را صادر کنند؛ چرا که شرایط نامناسب بود..(۱)

پی‌نوشت:
۱) صحیفة الامام (ره)، الجزء١، الصفحة ١١٩