یکی از خطرهایی که اصل حکومت و نظام اسلامی را تهدید می‌کند، خطر مهیا کردن زمینه برای نفوذ استعمارگران و مزدوران و مخالفان انقلاب بلکه دین در عرصه‌ی قدرت است؛ و همانظور که رهبری نظام باید آگاه و بیدار باشد، مردم هم باید آگاه باشند و هر جا که احتمال نفوذ وجود دارد یا نفوذ در حال تحقق است و یا تحقق یافته، باید تذکر دهند و بیان کنند و چنین افرادی را از تصدی چنین مناصبی منع نمایند.

امام خمینی (ره): ما می‌دانیم که نظام متجبر و زورگو، اسیر آرزوهای خطرناک ضد اسلام است؛ به همین جهت شرط اسلام را در نمایندگان و نامزدها حذف می‌کنند، تا فضا را برای نفوذ گمراهان باز و فراهم کنند و زمینه را بر تسلط آنان را بر مقدرات ملت‌ها و کشورهای مسلمان فراهم نمایند. (۱)


پی‌نوشت:

۱) صحیفة الامام، الجزء١، الصفحة ١٦٧