در حکومت اسلامی، همه‌ی مسئولین باید با هدف اجرای قوانین اسلام و اجرای عدالت اسلامی روی کار آیند؛ به همین جهت باید همه مترصد اعمال حکومت و مسئولین بود تا ضربه‌ای از این جهت به انقلاب با انحراف هدف‌ها در رویکرد مسئولین حکومت تحقق نیابد. مسلمانان دارای قانونی الهی هستند و همان باید اجرا شود و اجرای قانون کفر نه تنها خلاف عقیده‌ی مسلمانان است بلکه حتی خلاف فرهنگ رایج در بین مسلمانان است.

 امام خمینی (ره) فرمودند:  ما قانونی الهی داریم و نیازی به قانون ظالمان و کشورهای مزدور نداریم؛ آن‌ها می‌خواهند قوانین ارباب خود را که مایه‌ی اسارت است را اجرا کنند. (۱)


پی‌نوشت:

۱) صحیفة الامام (ره)، الجزء١، الصفحة ١٦٧