یکى از مهم‌ترین ارکان نظام، نظریه‌پردازان آن می‌باشند که علما و دانشمندان دین آن را به عهده دارند؛ و پر واضح است که چنین وظیفه‌ای بسیار مهم است به طوری که اگر چنین کاری به شکل صحیح انجام نشود یا ناقص انجام شود، اصل انقلاب و تمام ثمرات آن و بلکه مذهب تشیع ضربه‌ای سهمگین خواهند خورد؛لذا دانشمندان دین که وظیفه‌ی تبیین و دفاع و پاسخ‌گویی به شبهات را دارند باید این نقش را به خوبی ایفا نمایند.


امام خمینى (ره): شما آقایان علما، باید بیدار باشید؛ شما باید مسئولیت آگاهی و اطلاع‌رسانی حقایق به مردم را پذیرا باشید‌‌.(۱)


پى‌نوشت:

۱)  صحیفة الامام ( ره)، الجزء١، الصفحة ١٦٨