یکى از خدمات مهمى که انقلاب اسلامى به این کشور هدیه کرد که بسیار ارزشمند است و آیندگان نیز به خاطر چنین کارى همیشه سپاسگزار خواهند بود، استقلال کشور و سعى در مستقل کردن کشور در جهات مختلف است؛ بخلاف نظام شاه که در جهت عکس فعالیت‌های خود را برنامه‌ریزی کرده بود که اگر چند سال دیگر پیش می‌رفت، کشور فلج و وابسته‌ی ۱۰۰℅ کشورهای آمریکا و انگلیس و دیگران می‌شد؛ ولی با انقلاب اسلامی، سعی کشور بر استقلال و حفظ آن در عرصه‌های مختلف است.


امام خمینی (ره): تا زمانی که زنده‌ام اجازه نخواهم داد که استقلال این کشور و ملت را تضییع کنند. (۱)


پی‌نوشت:

۱) صحیفة الامام (ره)، الجزء١، الصفحة ١٦٨