در حکومت اسلامى چه حکومت و چه مردم، همه باید دشمن‌شناس باشند، تا بتوانند نقشه‌های دشمن را بشناسند و همیشه مترصد دشمنان خارجی و کارکنان آن‌ها (مزدوران) در داخل باشد تا در صورت تعدی به مبانی اسلام و انقلاب اسلامی، در مقابل آن‌ها موضع بگیرند و نگذارند که هر چه بخواهند انجام دهند؛ انقلاب و نظام، نیازمند مراقب است تا از انحراف‌هایی که ممکن است در آن ایجاد شود جلوگیری شود؛ چرا که بعد از تحقق انحراف، درست نمودن آن بسیار دشوار خواهد بود.


امام خمینی (ره): نظام زورگو بداند که اگر بخواهد به اسلام تعدی کنند یا قوانین کفر و مخالف اسلام را در کشور اسلامی اجرا کند، من در کمین آن‌ها خواهم نشست. (۱)


پی‌نوشت:

۱) صحیفة الامام (ره)، الجزء١، الصفحة ١٦٨