انقلاب اسلامی که منتهی به تشکیل حکومت اسلامی گردید، یکی از مهم‌ترین رخدادهای قرن است که چشم جهان را به خود جلب گرده است، از مخالفان و موافقان؛ ولی باید توجه داشت که همانطور که آغار جنبش انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره)، توأم با سختی‌های گوناگون در زمینه‌های مختلف بود، همچنان ادامه‌ی راه سخت‌تر و با سختی‌های بسی دشوارتر همراه خواهد بود؛ ولی آن‌چه مورد نیاز است شجاعتی به سان شجاعت آغاز راه بلکه فراتر از آن همره با استقامت نیاز است تا این نهال انقلاب به شکوفایی خود برسد و مطمئن باشیم که چنین راهی، قدم گذاشتن در راه پیشوایان دیناست و پر واضح است که کسی که چنین کند، ترسی بر او نیست.


امام خمینی (ره): ما از پیروان پیامبر اکرم (ص) و امام (ع) و  امام حسین (ع) هستیم و کسی که از این بزرگان پیروی کند، هرگز ترسی بر او نیست. (۱)


پی‌نوشت:

۱) صحیفة الامام (ره)، الجزء١، الصفحة ١٧٠