یکى از وظایف حکومت و نظام اسلامى که به نام اسلام و اجراى قوانین اسلام روى کار آمده، حفظ مرزهاى عقیدتى اسلام و مرزبانى از حدود عملى آن است؛ اینکه نظام اسلامى بخواهد قضایاى خلاف دستورات اسلام را در قوانین خود قرار دهد یا در مقام عمل خلاف دستورات عملى اسلام عمل نماید، این نه تنها خیانت به اسلام است بلکه خیانت به مردمى است که با اکثریت قریب به اتفاق به اسلام و قوانین آن، آرى گفته‌اند.

رعایت حجاب بانوان چه مسلمان و چه غیر آن در عرصه‌های عمومی در حکومت اسلامی از قوانین اسلام و قانون جمهوری اسلامی است که اکثریت مردم به آن رای داده‌اند و حکومت اسلامی باید تمام قوانین مذکور در قانون اساسی با قاطعیت انجام دهد که چنین امری با وضع موجود هم فعالیت حکومت در عرصه‌ی فرهنگی است و هم در عرصه‌های اجرایی است.

برداشتن حدود اسلامی و اجرای آزادی‌های حیوانی بلکه بدتر از حیوانی در حکومت اسلامی، باعث ریشه‌کن کم‌کم قوانین اسلام از جامعه و نابودی جامعه‌ی مسلمان خواهد بود و البته کاری خلاف اسلام و خلاف قانون اساسی کشور است.

امام خمینی (ره) خطاب به حکومت شاه: 

نگاه کنید، بیست و چند سال از دعوت به بی‌حجابی شده‌ است؛ چه خدمتی کردید! بانوان را (با همین بی‌حجابی‌ها) وارد اداره‌ها کردید، ببینید چطور اداره‌ها از کار افتاده‌اند و فلج شده‌اند..(۱)


پی‌نوشت:

۱) صحیفة الإمام (ره)، الجزء١، الصفحة ١٣٢