یکی از خطراتی که انقلاب اسلامی را مورد تهدید قرار می‌دهد، شایعاتی است که زیربنای اساسی انقلاب را زیر سؤال مى‌برد که یکی از آن‌ها این‌ است که ولایت فقیه یعنی بازگشت به گذشته و مخالفت با پیشرفت و تمدن  و انقلاب یک جنبش پس‌رفت گرا است فلذا همیشه سعی می‌شود از جانب پاره‌ای از افراد، آگاهانه یا جاهلانه، غرب را که مبتنی بر کنار گذاشتن دین و ماتریالیست و مادی‌گرایی است ترویج و به عنوان نمونه و قله‌ی هدف‌ها مطرح نمایند.

رهبر انقلاب اسلامی امام خمینی(ره) اما پاسخ آن را در آغاز انقلاب داده‌اند که اسلام و دانشمندان آن، نه تنها مخالف پیشرفت نیستند بلکه خواهان آن هستند ولی پیشرفت مبتی بر مبانی اسلامی (١)


براى مطالعه بیشتر مى‌توانید به کتاب (صحیفه امام، ج ۱، سخنرانی آغار دروس حوزه قم) مراجعه نمایید.


پی‌نوشت:

۱) صحیفة الامام الخمینی (ره)، الجزء١، الصفحة ١٣١