یکى از مفاخر انسان، دانشمند بودن و عالم شدن است؛ به همین دلیل زمانى که به کسى نسبت نادانى داده مى‌شود، از آن خوشش نمی‌آید؛ پس نسبت دانش دادن به کسی موجبات فخر انسان است.

یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی، فراهم آوردن حکومت دانش و علم است که در بالاترین منصب حکومت، شخصى دانشمند بر نظام و حکومت نظارت و همو است که شرعیت بخش به تمام مناصب زیر مجموعه‌ی او است؛ پس ولایت فقیه یعنی حکومت دانشمند دینی بر مردم (۱) و این به خودی خود کاری نیکو و مطلوب و مورد پسند تمام مردم‌ است؛ چرا که عقل هر کس به آن به طور طبیعی حکم می‌کند.


برای اطلاع بیشتر از صفت‌های حاکم اسلامی می‌توانید به کتاب (شؤون و اختیارات ولى فقیه) تألیف امام خمینى (ره)، صفحه‌ی ۲۳ مراجعه نمایید که با فشردن دانلود کتاب، آن مطالعه نمایید.


پی‌نوشت:
۱) شؤون و اختیارات ولى فقیه، امام خمینى(ره)، صفحه‌ی ۲۳