یکى از سبب‌هایی که موجب می‌شود یک انقلاب به شکل گسترده در جهان انعکاس یابد و بسیاری را در جهت حرکت خود بکشاند جدا شدن رهبر آن انقلاب از تمام محدودیت‌های قومی، قبیله‌ای، منطقه‌ای در فکر و اعتقاد است؛ به طوری که هر کس در هر جای جهان که باشد، امکان هم‌عقیده بودن با او را داشته باشد به طوری که منطقه‌ی خاص زندگی او در هم‌جریان بودن او با آن رهبر داشته باشد و منطقه و زبان و نزاد تأثیری در پذیرش و عمل بر اساس آن را برای او به وجود نیاورد.


این البته نشانگر گستردگی کارآمدی یک انقلاب در سطع عام و بین‌المللی است. امام خمینی (ره) با بیان تفکر حمایت از مظلومان جهان، توانستند زمینه‌ی پیروی هر مظلومی را از این انقلاب فراهم سازند که هیچ یک از محدودیت‌های زمانی و مکانی برای پیروان انقلاب در جهان، محدودیتی پدید نمی‌آورد.


پی‌نوشت:

انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی، مرتضی شیرودی، صفحه ۹