قبل از تحقق انقلاب اسلامی، مردم نسبت به مسائل سیاسی، اقتصادی و دیگر مسائل تقریباً هیچ اطلاعاتی نداشتند و آن‌چه داشتند چیز اندکی که حتی گاهی جرأت به زبان راندن آن را هم نداشتند یا که به آن‌ها توان تحلیل نمی‌داد؛ ولی بعد از انقلاب اسلامی رشد سیاسی مردم به شدت گسترده شد، به طوری که توان تحلیل‌های سیاسی را پیدا کردند و آگاهی و بیداری آن‌ها در این زمینه بالا رفت که از خدماتی است که انقلاب اسلامی به ملت ایران داشته است؛ که البته چنین امری نه تنها در داخل بلکه حتی در خارج از کشور نیز چنین تأثیر شگرفی را ملت‌ها گذاشت که اکنون آثار آن در کشورهای جهان، مشهود است.
پی‌نوشت:
انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی، مرتضی شیرودی، صفحه ۱۲