یکی از مهم‌ترین عناصر تشکیل دهنده‌ی انقلاب اسلامی، عقیده‌ی ممتازی است که تشیع دارد و نشئت گرفته از منابع اصیل اسلامی است؛ اگر کسی بخواهد حقیقت انقلاب اسلامی را بشناسد باید قبل از آن شیعه شناس و عقیده‌ی شیعه را بشناسد؛ چرا که به واسطه‌ی این عقاید است که رهبری چون امام خمینی (ره) چنین حرکتی را آغاز کردند؛پس اگر کسی بخواهد از انقلاب دفاع کند و حقیقت آن را تبیین کند و میزان کارآمدی آن را در جهان معاصر به نیکی بشناسد، چاره‌ای جز شناختن اصل این انقلاب یعنی اعتقادات تشیع ندارد و حتی اگر کسی بخواهد ضربه‌ای به انقلاب بزند از راه شناخت مبانی اعتقادی آن، چنین امری برای او ممکن خواهد بود.

بهترین راه شناخت یک حرکت، شناخت منابع اعتقادی آن است؛ چرا که زیربنای ایدئولوژی انقلاب را تشکیل می‌دهد؛ و نشناختن مبانی عقیدتی انقلاب، ضربات سنگینی را به آن وارد خواهد کرد.


پی‌نوشت:
۱) انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن، جان إل إسپوزیتو،  صفحه ۳۳