پیش از آغاز حرکت انقلاب ااسلامى هیچ اثرى در نظام از اجراى اسلام و گسترش و پیشرفت در عرصه‌های مختلف نبود و اگر هم چیزی بود، نتیجه‌ی استعمار انگلیس و آمریکا بود که به دست آنان وارد و البته به طور کامل هم چنین پیشرفت‌هایی مدیون و وابسته‌ی به آنان بود که البته در مقابل آن ثروت‌های کشور را غارت می‌کردند؛اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، پیشرفت‌های چشم‌گیری در زمینه‌های مختلف در کشور به دست فرزند وطن محقق شد و البته همه‌ی آن‌ها به برکت انقلاب اسلامی که ریشه‌ی وابستگی را از کشور که نماد آن شاه بود را کند و به جای آن امید به پیشرفت روزافزون در زمینه‌‌های گوناگون را در دل جوانان کاشت و فضای آن را تاحدودی فراهم نمود که برای تحقق آن به دستان پرتوان و فکر خلاقانه‌ی جوانان کشور نیازمند است.


پی‌نوشت:

انقلاب ایران و بازتاب جهانی آن، جان إل إسپوزیتو، صفحه‌ی ۱۵