محاسبه‌ی نفس به خودی‌خود مطلوب است و همین که انسان با محاسبه‌ی روزانه‌ی خود بداند که رفتار و کردار امروز او حسینی بوده است یا یزیدی، قدم بزرگی برداشته است؛ چرا که دانستن این موضوع بهتر از ندانستن آن است و همچنین چنین محاسبه‌ای امید است که روزی موجب اصلاح او شود و در راستای اصلاح خود برآید و در چنین حالتی که بداند چه اشتباهاتی کرده است، به اصلاح نزدیک‌تر خواهد بود.


پی‌نوشت:

فی مدرسة الشیخ بهجت ( ره)، الجزء ١، الصفحة ٧٢