فرزند آورى از امورى است که انسان نباید ترک کند چرا انسان در مسیر حقیقت هم حقانیت را باید تا لحظات آخر حفظ کند و هم باید از لحاظ مادى این حقانیت را با آن پشتیبانى کند؛ یکى از امورى که مى‌توان با آن حقیقت را حمایت کرد، فرزند آوری است که در آثار اسلامی بسیار بر آن تأکید شده است.
قال رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم: لایدع احدکم طلب الولد فإن الرجل اذا مات و لیس له ولد انقطع اسمه (۱): فرزند آوری را رها نکنید؛ چرا که اگر مردی از دنیا برود و بی‌فرزند باشد، نامش از یادها خواهد رفت.

داشتن فرزند نیکوکردار موجب افزایش پیروان حقیقت و البته صدقه‌ی جاریه‌ای است برای پدر و مادر خود.

پی‌نوشت:
۱) کنزالعمال، متقی هندی، جلد ۱۶، صفحه ۲۸۱، حدیث ۴۴۴۶۹