فرزند آوری از آن جهت که مورد تأکید اسلام است، پاداش‌ها و البته تعبیرهای جالبی هم نسبت به فرزند در آثار اسلامی وارد شده است که نشانگر اهمیت دادن به فرزند آوری و تأکید ویژه‌ی بر آن است.

قال رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم: ریح الولد من ریح الجنة (١): بوى فرزند از بوى بهشت است.

با فرزند آورى مى‌توان خدمت‌های بزرگی را به جامعه ارزانی کرد که یکی از آن‌ها تقدیم بوی بهشت به جامعه است که البته باید توجه داشت که فرزند آوری با پرورش درست مقصود است؛ چرا که با تربیت نادرست آن فرزند جهنم را به جامعه تقدیم می‌کند و نه بهشت؛ پس باید فرزند آوری جوری محقق شود که فرزندی که بهشتی است، بهشتی بماند و همان را به جامعه‌ی خود تقدیم نماید.

پی‌نوشت:
۱) روضة الواعظین، فتال نیشابورى، صفحه ٤٠٣