اسلام در عین این‌که به فرزند آوری سفارش أکید می‌کند و برای آن  دستوری آسمانی صادر می‌کند، همانطور که از آثار اسلامی فراوانی چنین امری روشن و هویداست، در همان هنگام به تربیت درست و همت ورزیدن به کودک و پرورش عاطفی او نیز اهمیت داده و تأکید می‌ورزد.

قال رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم: أکثروا من قُبلة أولادکم فإن لکم بکل قبلة درجة فى الجنة مسیرة خمس مأئة عام (١): فرزندان خود را فراوان ببوسید؛ چرا که براى هر بوسه‌ای پاداش آن بهشتی خواهد بود که طول مسیر آن پانصد سال است.

اما جالب این است که کلمه‌ی«أولادکم» بیانگر اکتفا نکردن به یک یا دو فرزند است؛ چرا که حداقل تعداد در کلمه‌ی جمع(أولاد) سه نفر است؛ پس روشن می‌شود که اکتفا نکردن به یک یا دو فرزند در فرزن  آوری مورد تأکید است.


پی‌نوشت:

۱)وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، جلد۲۱، صفحه ۴۸۵