نگرشی که اسلام به فرزند آوری دارد نگرشی است که هدفی والا را در پی دارد و براى مسلمان ترسیم نموده است؛ والبته براى رسیدن به این هدف، بسیارى از موضوع‌ها و مشکلات و راه حل آن‌ها را بیان نموده است؛ چرا که پرورش یک انسان مطرح است، برترین آفریده‌ی خدای‌ سبحان.

یکی از موضوع‌ها، مسأله‌ی شیردهی فرزند است که بانویی باید به فرزند شیر دهد که پاک باشد و در مسیر حقیقت نه خارج از آن و یا منحرف از آن؛ چرا که غذای کودک(شیر) در روح و جان و شخصیت او تأثیر بسزایی دارد که حتی ممکن است در آینده‌، زمینه‌ی خروج او از حقیقت را فراهم آورد؛ بنابراین نمی‌توان هر شیری را به کودک خوراند و نمی‌توان اجازه داد که هر بانویی او را شیر دهد.

قال رسول‌الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم: اطلبوا الولد و توقوا علی اولادکم من لبن البغِیّ من النساء و المجنونة فإن اللبن یعدَّى (١): فرزند بساورید و از دادن شیر زن بدکاره و دیوانه به کودکان خود بپرهیزید؛ چرا که شیر موجب انتقال صفات و خوى‌های رفتاری است.


پی‌نوشت:

۱) وسائل الشیعة، شیخ حر عاملى، جلد ٣، صفحه ٣