از دیگر آثاری که فرزند آوری دارد، شفاعت پدر و مادر توسط فرژند است؛ جالب این است که حتی اگر آن فرزند به دنیا هم نیامده باشد دارای مقام شفاعت برای پدر و مادر خود است؛ و این حدیث و مانند آن نشانگر اهمیت دادن و تأکید دین بر فرزند آوری و صحیح نبودن جلوگیری از فرزند آوری است و اینکه در احادیث أمده که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به مباهات خود به فرزندان مسلمان حتی سقط شده‌ی آن‌ها اشاره نموده‌اند، بیانگر این معنا است.
قال رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم: آیا نمى‌دانید که من به شما بر دیگر لمت‌هل در قیامت افتخار می‌کنم حتی به سقط شدگان، که در روز قیامت کنار در بهشت می‌ماند و می‌گوید وارد بهشت نمی‌شوم تا پدر و مادرم وارد بهشت شوند؛ پس فرشته‌ای پدر و مادرش را می‌آورد و وارد بهشت می‌شوند و فرزند سقط شده می‌گوید: این از فضل خداست.(۱)

پی‌نوشت:
۱) وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، جلد ١٥، صفحه‌ ۹۶، حدیث ۱۴