شاید همیشه که به فکر مغفرت الهی و بخشیده شدن خطاهای خود در زندگی بیفتیم، ناخودآگاه به یاد توبه خواهیم افتاد و از این راه می‌خواهیم که جبران خطاهای خود را در گذشته داشته باشیم؛ ولی باید گفت که مغفرت الهی منحصر در توبه نیست بلکه راهی دیگر هم وجود دارد که هر چند طولانی است ولی ساده به نظر می‌آید و آن فرزند آوری و احترام و تربیت درست آن است که با این کار انسانی به جامعه‌ی بشری تقدیم شده که می‌تواند خدمتی، در راستای انسانیت و رعایت آداب آن و تربیت دیگران در این سو به آنان عرضه بدارد.


قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: أکرموا أولادکم و أحسنوا آدابهم یُغفَر لکم (۱): فرزندان خود را اکرام کنید و آن‌ها را نیکو تربیت کنید، آمرزیده خواهید شد.

تقدیم کردن یک انسان با احساسات و عواطف متعادل و ادب نیکو، سبب بخشیده شدن خطاها است.


پی‌نوشت:

۱) کنزالعمال، متقی هندی، جلد ۱۶، صفحه ۴۵۶