گاهی در تعامل با افراد خانواده کارهای بسیار ساده‌ای است که کانون خانواده را از سردی نجات و گرما می‌بخشد. فرزند در صورت اهتمام خانواده به او، محبت را در درون خانواده کنکاش می‌کند و در غیر این صورت به دنبال محبت در خارج از فضای خانواده می‌باشد؛ پس یک کار ساده و کوچک، ممکن است خانوادی را نجات و از باتلاق انحراف برهاند.


قال زسول الله صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم: أکثِروا من قُبلَة أولادکم فإن لکم بکل قُبلة درجةً فى الجنة مسیرة خمس مأة عام(۱): فرزندان خود را زیاد ببوسید؛ چرا که براى شما برای هر بوسه، درجه‌ای در بهشت است که طول آن پانصد سال است.


یک بوسه‌ی کوچک هم تأثیر بسزایی در تربیت و گرمی کانون خانواده و جلب محب فرزندان است و هم موجب پاداش اخروی خواهد بود.


پی‌نوشت:

۱)وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، جلد ۲۱، صفحه ۴۸۵