بزرگ‌ترین دغدغه‌ی خانواده در فرزندآوری، مسائل مادی و اقتصادی مرتبط بار فرزند است؛ هر چند که ممکن است پاره‌ای تربیت را مهم‌ترین مشکل فرزندآوری قلمداد کنند؛ ولی واقع این است که غالب افراد مسائل اقتصادی را غصه‌ی خود مطرح می‌کنند و مانع فرزندآوری خود؛ هر چند که تربیت هم گاهی مورد تمسک آنان قرار می‌گیرد.

خدا اما برطرف کردن این دغدغه را ضمانت کرده است؛ و بیان کرده که از بالت اقتصاد فرزند نگران نباشید؛ چه که او روزی دهنده است؛ پس با بینش الهی، چنین دغدغه‌ای نه تنها بجا نیست بلکه بی‌جاست.


قال الامام الهادی( علیه‌السلام): أُطلُب الولد فإن الله یرزُقُهم(١): فرزند بیاور؛ خدا روزی آن‌ها را می‌دهد.


۱)امام هادی(علیه السلام) فرموده‌اند: « أُطلُب الولد » و این یعنی هیچ حدی را برای فرزندآوری مطرح ننموده‌اند و این نشانگر صحیح نبودن مساله‌ی کنترل جمعیت و فرزندآوری به معنای اکتفای به تعداد معینی است. 

۲)اما « فإن اللهَ یرزُقُهم » بیانگر تکفل و ضمانت الهی اقتصادی فرزندان است.


پی‌نوشت:

۱) وسائل الشیعة، الشیخ حر العاملى، جلد ١٥، صفحه ٩٦، حدیث ١٤