گاهى انسان در پاره‌ای از امور نیاز به تجدید نظر و تغییر نگرش دارد تا آن‌ را از زاویه‌ای دیگر بنگرد و از زیبایی‌ها آن بهرمند شود یا به اعتقاد خود و لوازم آن از دیدگاهی نو نظر بیفکند. 
فرزندآوری و داشتن فرزند هر چند که با نگرشی مادی، شاید هزینه‌های زیادی را بر انسان تحمیل کند ولی زمانی که به این مسأله نگاهی نو بیاندازیم و از در عشق و محبت وارد شویم، کردار را متأثر خواهد کرد و فرزندآوری عاشقانه را در پی‌خواهد داشت:

قال رسول الله(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم):و لَمولود فی امتی أحبُّ إلیَّ مما طلعت علیه الشمس: برای من وجود یک فرزند در پیروانم از آن‌چه که خورشید بر آن تابیده محبوب‌تر است.

به فرزندآوری از دریچه‌ی عشق هم نگاه بیاندازیم؛ که عاشق جز خواسته‌ی معشوق، خواسته‌ای ندارد و از انجام آن لذت می‌برد؛ به ویژه اگر این بینش بر پایه‌ی عشق عاقلانه باشد.

پی‌نوشت:
۱)مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری، الجزء۱۴، صفحه ۱۵۳،