یکى از اوصافی که در اخبار اسلامى وارد شده که بسیار جاى تأمل دارد و بر آن تأکید شده است مسأله‌ی نماز و ارج نهادن به آن در همه‌ی حالات است و البته محور قرار دادن آن در زندگی است؛ از این سو آمده که: 


...و صلاة فى شغل


از مرجع فقید آیةالله بهجت(ره) پرسیده شد که معناى حدیث بالا چیست؟ ایشان پاسخ فرمودند که:

معناى آن این است که انسان خدا محور، حتى زمانى که مشغول کارى است نمازش را به وقت مى‌خواند.(١)


نماز، محور خداجویان است که گرد او می‌چرخند.


پی‌نوشت: 

١)فى‌مدرسة الشیخ بهجت، الجزء الاول، الصفحة ١٣٩