اسلام یکی از ادیان آسمانی و آخرین آنان است که برای تمامی بشریت قابل عرضه و تا روز قیامت قابل اجرا است؛ احکام اسلامی دائمی هستند و نسخ نشده‌اند؛ ولی باید دانست که این بقا و استمرار احکام، نظامی را خواستار است که سیادت و اجرای آن‌ها را به عهده‌ بگیرد.(١)

پس حکومت و نظام اسلامی نقش بسیار مهمی در اجرایی شدن دین با تمام دستوراتش دارد و اگر نباشد حکومت دین، اسلام و احکامش در جهان، یک احکام فردی محض خواهد شد و البته دایره‌ی اسلام هم بسیار محدود خواهد شد و اسلام را از حقیقت خود که عدالت‌گستری و ظلم ستیزی است جدا کرده‌ایم.

ولى اسلام با چنین وسعتى در دادخواهى و ظلم ستیزى در تئورى‌های زیادی و در حکومت مسجون و زندانی است و باید آزاد شود.


پی‌نوشت:

۱)شؤون و اختیارات ولى فقیه، الامام الخمینى(ره)، صفحه ٢٣