یکى از مشکلات جامعه‌ی ما که جامعه‌ی پزشکی معمولا با الهام گرفتن از جوامع غربی آن را به‌ عنوان راه حل در برابر بانوان و خانواده‌های مسلمان قرار می‌دهند، سقط جنین است که به دلیل عوامل متعدد مانند بارداری ناخواسته، شرایط روحی نامناسب، نقص جنین و... آن را حلی برای بانوان و به راحتی به آنان این راه را پیشنهاد می‌دهند؛ ولی باید گفت که اسلام به‌هیچ وجه این پیشنهاد را برنمی‌تابد بلکه شدیدا آن را نفی می‌کند: 
ولاتقتلوا النفس التی حرّم الله الا بالحق(۱): و نفوس را جز به حق به قتل نرسانید.

قتل نفْس چه پیر باشد چه جوان، مرد باشد یا زن، جنین باشد یا انسلن خارج از رحم، نقص عضوى داشته باشد یا نه حرام است و نباید یک مسلمانی که معتقد به حساب دقیق خدای شدید العقاب چنین کاری مرتکب شود.(٢)

پی‌نوشت:
۱)سورة الأنعام، الآیة ١٥١ 
٢)الحد من عدد السکان، العلامة السید محمد حسین الطهرانی، الصفحة ١٨،١٩