گاه افکار و عقایدى در بین افراد جامعه دیده مى‌شود که هر چند رنگ و بوی تمدن به خود گرفته است ولى در حقیقت فکرى جاهلانه است؛ از آن‌ها، فکر کنترل جمعیت است که گاهی به همین دلیل توصیه به سقط جنین می‌کنند؛ پاره‌ای گمان می‌کنند که چنین فکری با اسلام تناسب دارد؛ اسلام اما نظری غیر از این را مطرح می‌کند که یکی از آیات یه شرح زیر است: 

ولایقتلن اولادهن...(۱): و فرزندان(جنین‌های) خود را به قتل نمی‌رسانند


علامه‌طباطبائی(ره) می‌فرمایند: لایقتلن اولادهن بالوأد و غیره و اسقاط الأجنة: فرزندانشان را با زنده‌به‌گور کردن و سقط جنین و غیر از آن از بین نبرند.(۲)


پس باید دانست که فرهنگ قرآنی با سقط جنین و از بین بردن فرزندان به هر نحوی مخالف می‌داند.(۳)


پی‌نوشت:

١)سورة الممتحنة، الایة ١٢

۲)المیزان فی تفسیر القرآن بالقرآن، الجزء ١٩، الصفحة ٢٧٩

٣)الحد من عدد السکان، السید العلامة الطهرانى(ره)، الصفحة١٤ تا ١٦