از امام صادق علیه‌السلام وارد شده که ایشان فرموده‌اند:

ثلاثة لاتطیقها هذة الامة:...... و ذکر الله على کل حال: سه چز وجود دارد که این امت تحمل آن را ندارد:.... ذکر خدا در همه حالات
یاد خدای سبحان در همه‌ی از سخت‌ترین کارهاست که از این امت خواسته شده است و البته مراد ذکر لسانی نیست؛ هر چند که ذکر لسانی هم از آن است بلکه مراد یاد خدا هنگام حلال و حرام است.

پس توجه داشته باشیم که یاد خدا در همه حالات یعنی یاد او در همه احوال به طوری که فعل حرام را ترک و واجب را انجام بدهیم؛ والبته یاد لسانی هم بسیار مهم است وبی ذکر عملی بالاتر.

پی‌نوشت:
۱)بحارالأنوار، الجزء ٧١، الصفحة ٣٩٥
٢)فى مدرسة الشیخ بهجت رحمه‌الله، الجزء ١، الصفحة ١٢٨