با عرض سلام خدمت همه ی شما عزیزان و بزرگواران ؛ امیدوارم لحظاتی مملو از ذکر الله و وجودتان معطر به عطر استغفار باشد.


**سوال:

افرادی هستند که مشغول در بانک هستند و کارمند آن محسوب می شود و حقوق دریافت می کنند حال سؤال این جاست که آیا مطلقا و در هر صورت ، فعالیت و اشتغال در بانک شرعا جایز است یا خیر ؟ 


***جواب:

کار در بانک ها دو قسم می شود: 

1)حرام: و آن اعمالی هستند که مربوط به معاملات ربوی می باشند مثل اجرای معاملات ربوی، ثبت معاملات ربوی ،شهادت دادن بر این معاملات ، دریافت پول ربا و زیاده  و امثال این کارها ، و در شرکت ها  هم که با ربا معامله می کنند یا با شراب (خمر) تجارت می کنند، کارهائی که مربوط به معاملات ربوی است و تجارت با خمر است ، حرام می باشند مثل کار فروختن سهام این شرکتها و..  همه ی این کارها حرام می باشند و جایز نیست (برای مسلمان)که وارد چنین کاری شود و آن کارمند در مقابل این کارها شرعا مستحق اجرت نیست. 


2)جایز: آن اعمالی که غیر از اعمال حرام که در بالا ذکر شد می باشد و ورود در چنین اعمالی جایز است و اخذ اجرت هم در مقابل آن کار اشکال ندارد. 


منبع: المسائل المنتخبة،صفحه ی 520، حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله