حرکت اصلاحى در آخر الزمان به دست و سرپرستى حضرت مهدى علیه السلام رخ خواهد داد و کسانى که خواهان بودن و سهیم شدن در این حرکت هستند باید خود را آماده‌ی چنین حرکتی گردانند و کسی که چنین آمادگی‌ای ندارد، مثل کسی است که به دنبال سرابی دوان است چرا که وارد شده: 

و قتلا فی سبیلک مع ولیک: و کشتار(در جهاد) در راه تو همراه با ولی تو(١)


پس یکی از آمادگی‌هایی که منتظر باید داشته باشد، آمادگی برای جهاد است؛ چرا که هنگام ظهور حضرت مهدی علیه‌السلام ایشان با دشمنان جنگ خواهند کرد و نیاز به جنگجو دارند و کسی که چنین آمادگی‌ای نداشته باشد، نمی‌تواند کاری در جبهه‌ی حضرت انجام دهد.(٢)


پی‌نوشت:

١)اقبال الاعمال، ٣٨١

٢)المهدی الموجود الموعود، الشیخ جوادى الآملى، الصفحة ١٨٤