در پاره‌ای از اوقات نبی اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم به خاطر مصلحت‌هایی حقیقت افراد را برای دیگران بازگو می‌کردند تا امت اسلام مواظب آنان باشند؛ گاهی حقیقت نیک و سرگذشت خوب آنان و گاهی سرگذشت شوم‌ آنان را بیان می‌کردند؛ یکی از این افراد منحرف الباطن، ذو الخویصره است:


پیامبر اکرم(ص) در حال تقسیم غنائم بودند که به ناگاه ذوالخویصره خطاب کرد به ایشان و گفت: 

یامحمد إعدل فإنک لم تعدل: ای محمد(صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) عدالت را مراعات کن چرا که مراعات نکردی!

پیامبر فرمودند: اگر من عدالت را رعایت نکنم پس که می‌خواهد رعایت کند؟! 

گفت: این تقسیمی است که خدا در آن مورد توجه نبوده.

 سپس پیامبر فرمودند: از صلب این شخص قومی پدید می‌آیند که از دین مثل تیر از کمان خارج می‌شوند.


پی‌نوشت: 

۱)الملل و النحل، الشیخ العلامة جعفر السبحانى دام ظله، الجزء٧، الصفحة ٧