رسالتى که حکومت مهدوى خواهد داشت همان رسالت نبى‌مکرم اسلام صلی‌الله علیه وآله وسلم است که آن را به جانشینان خود یکی بعد از دیگری  واگذار کرده است؛ و رسالتی جز رسالت احیاء که جانشان را در این راه تقدیم کردند نیست و شهادت امام حسین علیه‌السلام اما نمونه‌ای از ادای این رسالت به انسانیت است.

رسالت کربلا جز نفی حکومت غیر خدای سبحان نبود و هر نوع ظلم و ستم نبود که این نوعی سعی در احیای انسانیت در سایه عدل و آزادگی نیست که در حکومت مهدوی محقق خواهد.


پی‌نوشت:
۱)المهدی الموجود الموعود، الجزء ١، الصفحة ٢٩٠