گمان مى‌شود عصر ظهور، عصر پس‌رفت و بازگشت به عقب است؛ ولی این تفکر صحیح نیست بلکه عصر ظهور، عصر پیشرفت و شکوفایی در همه‌ی زمینه‌هاست؛ اقتصادی، سیاسی، تکنولوژی و عمرانی که شامل مساجد هم می‌شود.(١)

وارد شده که در عصر ظهور برای امام عصر علیه السلام مسجدی با هزار در ساخته می‌شود...(٢)


این نشان از پیشرفت فرهنگی و مرکزیت قرار دادن مسجد و توجه زیاد مردم به مسجد است طوری که مسجدی با این وسعت ساخته می‌شود.


پی نوشت:

۱)المهدی الموجود الموعود، الشیخ العلامة جوادى آملى، الصفحة ٢٨٦

٢)بحارالانوار، ٩٧، ٣٨٥، الباب ٦٠