از دیگر ابزارهاى پیروزى جنبش، داشتن ابزار و وسائل مناسب است. هر ابزاری که هماهنگ با هدف آن جنبش است باید در راه انتشار افکار و اهداف آن به کار برده شود.(۱)
از بهترین ابزارهای عصر آغازین اسلام، سخنرانی بر روی منبر بود که توسط امام سجاد علیه السلام بعد از تحقق جنبش حسینی مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

پی‌نوشت: 
۱)الملحمة الحسینیة، الجزء الاول، الشهید المطهری، الصفحة ١٦٠