هر شخصیتی کلیدی دارد که اگر به آن دست بیابیم، تقریبا می‌توان گفت که به آن شخصیت معرفت پیدا کرده‌ایم؛ کلید شخصیت امام حسین علیه السلام همان حس حماسی، عظمت، استقامت و تقدیس حق است.(١)
این امر در کلمات وارد شده از امام حسین علیه‌السلام بسیار روشن است؛ مثلا از امام حسین علیه‌السلام درخواست می‌شود که حدیثی را که از پیامبر صلی‌الله علیه وآله وسلم که از ایشان شندیده‌اند را نقل کنند و ایشان حدیث زیر را انتخاب و بیان می‌کنند: 

إن اللهَ تعالی یُحِبُّ معالیَ الأُمور و أشرافَها و یَکره سفاسفَها(۲)
ترجمه: خدای متعال از امور و افعال برترین آنها و اشرف آن‌ها را دوست دارد و از امور پست بدش می‌آید.

از این حدیث، روح عظمت که امام حسین علیه‌السلام از آن بهره‌مند هستند فهمیده می‌شود؛ چرا که هنگام انتخاب حدیثی از نبی مکرم، این حدیث را نقل می‌کنند.

پی‌نوشت: 
۱)الملحمة الحسینیة، ج ١، الصفحة ١١٤،١١٥ 
۲)الجامع الصغیر، ج ۱، الصفحة ۷۵