چرا امام حسن علیه السلام با معاویه بیعت کردند اما اباعبدلله علیه السلام با یزید بیعت نکردند؟

نگاه ها به معاویه برخلاف نگاه به یزید بود معاویه را صحابی پیامبر و ملتزم به دستورات اسلامی و درکل ظاهرالصلاح می دیدند به همین دلیل بیعت نکردن با او پشتیبانی مردم برای امام حسن علیه السلام را به دنبال نداشت، برخلاف یزید که علنا به فسق و‌فجور مشغول بود، منکر وحی، شارب الخمر و دائم السُکر و بوزینه باز و زانی با محارم بود، لذا اباعبدلله علیه السلام به جای بیعت، قیام کردند.

إنّا اهلُ بَیتِ النُبُوَة و مَعدنُ الرِسالة و مُختَلَفُ الملائِکَة، بِنا فَتَحَ الله و بِنا خَتَمَ الله، و یزید رَجُل فاسِق، شارِبٌ الخَمر و قاتِلُ النَفْسِ المُحَرَمَة، مُعلِنٌ بِالفِسق، و مٍثلی لا یُبایِع بِمِثلِه. (حسین علیه السلام).

پی نوشت:اللهوف،سید ابن طاووس،ص۱۱.