او فرزند یحیی و از سرزمین «نهروان» که منطقه‌ای میان عراق و ایران است.لقب "تمار" را از آن جهت به او می گفتند که در کوفه خرمافروش بود.

در اولین دیدارش با امام علی علیه السلام، حضرت نامش را پرسید. گفت: سالم.

حضرت فرمودند: از پیامبر شنیدم که پدرت تو را میثم نام گذاشته، به همان نام برگرد و کنیه ات را ابوسالم قرار بده.

پی نوشت:میثم تمار، جواد محدثی، ص۲و۴