زنان در عصر حاضر معمولا الگوی خود را خواسته یا ناخواسته، غرب قرار داده‌اند، چرا که او را مظهر تمدن و فرهنگ می دانند ؛ این در حالی است که غرب بزرگ‌ترین توهین‌ها را به جنس زن داشته و دارد.

لطفا به پاره‌ای از اعتقادات غرب، نسبت به زن، توجه کنید:

غرب در قرون وسطا به زن به عنوان موجود درجه دو نگاه می کرد و این نگاه تا همین اواخر جزء اعتقادات جهان غرب بود و هر نظریه ای که خلاف آن باشد را باطل می پنداشتند.

در فرهنگ غرب، مرد مالک زن بود و نه تنها مالک زن بلکه مالک زن و هر آنچه که داشت، بود و زمانی که یک زن ازدواج می کرد، فامیل مرد بر او گذاشته می شد و این چیزی نیست که قابل انکار غربى‌ها باشد، چرا که از اعتقادات مهم آن‌ها بود؛ بلکه بالاتر از آن نه تنها جسم و داشته هایش تحت تصرف مرد بود بلکه حتی جانش هم تحت تصرف مرد بود، به طوری که اگر مردی با همسرش اختلاف داشت و او را می کشت، هیچ کس او را ملامت هم نمی‌توانست بکند و حتی شوهر او، به دست پدرش بود و اختیاری از خود نداشت.(۱)


پی نوشت:

۱)فکر الامام الخامنئی دام ظله فی القضایا السیاسیة و الاجتماعیة، احمد حسین یعقوب، صفحه ۴۴۹