خوف و رجاء از صفات نفسانى هستند و در هر انسانى وجود دارند؛ و انسانى نیست مگر اینکه این دو در او وجود داشته باشند، هر چند که شدت و ضعف آنها در هر انسانى با دیگرى مختلف است.

مراد از خوف، خوف از خداى سبحان و از عذاب و عقابش در دنیا و آخرت است و مراد از رجاء، رجاء رحمت و غفران و احسان و کسب بهشت اوست.(١)

براى اطلاع بیشتر می توانید به کتاب( دروس فی الأخلاق) مراجعه کنید.


پی نوشت: 

۱)دروس فی العقیدة، آیة الله مشکینی(ره)، صفحه‌ی۷۷