زهد به معنای اعراض از دتیا و تعلق پیدا نکردن به آن و اهتمام نداشتن به دتیاست؛ هر چند که از راه حلال آن را به دست آورده باشد.

زهد دو مرتبه دارد: 

١) ترک حرام ها و آنچه که خدای سبحان از آن نهی کرده.

٢)ترک بعضی حلال ها و مباحات.

در آیات قرآن کریم و احادیث در مورد زهد و حقیقت آن مواردی وجود دارد: 

١)لکیلا تأسوا علی ما فاتکم و لاتفرحوا بما آتاکم(۱): تا بر آنچه از دست داده اید، تأسف نخورید و به آنچه به شما داده است خوشحال نشوید.

٢)در حدیث وارد شده: أن أزهد الناس من ترک الحرام(۲): زاهد‌ترین مردم٬ کسی است که حرام را ترک کند.


باید توجه داشت که زهد نه به معنای کار نکردن، تلاش نکردن برای ساخت دنیای بهتر، استفاده نکردن از لذایذ حلال دنیا به شکل صحیح بلکه به معنای تعلق قلبی نداشتن به آن است.(۳)


پی‌نوشت:

۱)الحدید، ۲۳

۲)بحارالآنوار،جلد ۷۰، صفحه‌ی۳۱۲

۳)دروس فی الأخلاق، آیت‌الله مشکینی رحمه‌الله، صفحه‌ی۷۳٬۷۴