از آن جهت که زیادت افراد یکی از عوامل قدرت است، چرا که نیروی بشری، قدرت بزرگی است برای ایجاد عمران، آبادی، پیشرفت، به همین دلیل اسلام به زیادی نسل، تأکید کرده و بر آن حرص شدید دارد.

مثلا : 

در احادیث اسلامی بسیار بر فرزندآوری، تولید مثل، تأکید شده است: 

نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم : تزوجوا فإنی مکاثر بکم الأمم غدا فی یوم القیامة.


ترجمه: ازدواج کنید؛ من در روز قیامت به کثرت شما بر سایر امت ها افتخار می کنم.


یا مثلا : 

نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم: خیر نساؤکم الولود الودود.


ترجمه: بهترین زنان شما، بچه زا ترین و مهربان ترین ها هستند .


منبع: تحدید النسل فکرة غربیة، الامام السید محمد الشیرازی، الصفحة ١٥