نقل شده که :
شخصی در محضر نبی مکرم صلی الله علیه و اله و سلم بود که ناگهان آروق زد؛ پیامبر فرمودند که کمی کمتر بخور تا کمتر آروق بزنی و فرمودند : 

إن اطول الناس جوعا یوم القیامة اکثرهم شبعا فی الدنیا 

ترجمه:بیشترین کسانی که روز قیامت گرسنگی آنها طولانی است، کسانی هستند که بیشتر در دنیا سیر هستند.

سعی کنیم که در ماه رمضان کمتر بخوریم که هم سلامتی جسمی خود را رعایت کرده باشیم و هم دستورات دینی را که تأکید بر تناول نکردن غذای زیاد دارند را اجرا کرده باشیم...

منبع: حکمة العبادات ، آیة الله جوادی الآملی ، الصفحة ١١٢