متاسفانه در جامعه ی ما دید عوامانه به مسائل بسیار رواج دارد و حتی بعضی از تحصیل کرده ها و قشر باسواد جامعه هم این نگاه وجود دارد لکن نگاه عوامانه چیست؟

نگاه عوامانه یعنی نگاه سطحی به قضایا و اکتفاء کردن به اطلاعات کم در مورد اشیاء ، دید عوامانه یعنی سؤال نکردن از چرا و چگونه ، یعنی مثل عوام صحبت کردن و حرف آنان را زدن ، یعنی مسائل را از دهان مردم گرفتن ، یعنی تفکر و تدبر نکردن ...


توصیه می شود که کتاب (فرهنگ انتظار ) تألیف حاج آقای پناهیان حفظه الله مراجعه نمایید...

منبع: ثقافةالانتظار ، الشیخ علی رضا بناهیان ، الصفحة ١٢