بسیاری از ما هر روزمان پر از از گناهان و معاصی و هر روز میگوییم که فردا توبه می کنیم لکن این فردا ظاهرا هیچ وقت نمی آید ...


امام خمینی رحمة الله علیه جملاتی جالب دارند که می فرماید : 

راه حق بسیار سهل و آسان است ولی کمی نیاز به توجه دارد . لازم است عمل کنیم چرا که کند پیش رفتن و هر روز کار ، را به فردا انداختن کار را سخت می کند ؛ اما عزم بر اصلاح و عمل کار را سهل و راه را نزدیک می کند...


و باید بدانیم که توبه کردن از معصیت یک واجب فوری است و لازم است شرعا از گناهان سریعا توبه شود .....


منبع: رشحات ملکوتیة من روح الله العرفانیة ، السید الامام الخمینی رحمه الله ، صفحه ی ١٠٩