شهید چمران رحمة الله علیه جملاتی دارند در مناجات هایشان که بسیار جالب و نشان از عظمت این شخصیت می دهد؛  می گوید : 


أیها الرب العظیم 

عندما اتوجه الیک لاانتظر منک شیئا فکلُ ما قمتُ به کان بسبب عشقی لک...


ترجمه:خدای بزرگ

زمانی که به تو متوجه می شوم ، از تو انتظاری ندارم بلکه هر چه کردم به خاطر عشقم به توست...


این عبارات شهید چمران عبارت کسی است که عرفان نظری را از عرفاء درس نگرفته است لکن سخنان ایشان به سان یک عارف بزرگ است ...


ما زمانی که کاری می کنیم و خدا را عبادت می کنیم ، برای بهشت و جهنم است لکن شهید می گوید که آنچه مرا به‌ توجه به تو وا می دارد ، عشق توست ! من عاشقم و تو معشوق من و این عشق مرا به عبادتتو وادار می کند، نه اینکه چیزی ازتو انتظار داشته باشم‌....منبع: غمٌّ فی عشق ،حوراء الحسینی و محمد ترمس ، صفحه ی١٠٩